211 8000 834

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο

Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος [www.iscool.gr] δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία [FILIA LAB S.A.] (εφεξής η «Εταιρεία») υπό τους παρόντες όρους χρήσης και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αυτής. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο και/ή κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν θεωρείται ότι αποδέχεται, άνευ ετέρου τινός, ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν, χωρίς προειδοποίηση.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – αρ. 3β ν. 2251/1994

Επωνυμία: FILIA LAB S.A.

Έδρα: ΗΡΟΥΣ 4, 10442, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 211 8000834

Φαξ: 210 5151944

E mail: info@iscool.gr

Α.Φ.Μ.: 997802702

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός ΓΕΜΗ: 9350401000

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 

1. Χρήση του ιστότοπου

Α. Ο παρών ιστότοπος και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν προορίζονται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εντοπίζονται στην παροχή ψηφιακών κουίζ (Math Game), ψηφιακών μαθημάτων (e-HomeWork), πώληση βιβλίων σε ψηφιακή μορφή (Ε-books) και πώληση βιβλίων που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή.

Β. Ο χρήστης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημίας οποιασδήποτε φύσεως, θετικής ή αποθετικής, άμεσης ή έμμεσης, αστικής ή ποινικής, που θα προκληθεί στην Εταιρεία και/ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του ιστότοπου κατά παράβαση των παρόντων όρων είτε εκ δόλου είτε εξ αμελείας. Αυτό ισχύει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Γ. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών του από ανήλικο επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

 

2. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Α. Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενο του εν γένει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, του εκπαιδευτικού περιεχομένου, των εικόνων, των φωτογραφιών, σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων κ.τ.λ. αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας προστατευόμενη από την εφαρμοστέα εθνική και κοινοτική νομοθεσία ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει την νόμιμη άδεια χρήσης

Β. Ο παρών ιστότοπος χορηγεί στον χρήστη ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και ιδιωτικής χρήσης αυτού και των υπηρεσιών του. Υπό τους περιορισμούς του Όρου 3, απαγορεύεται ρητά και απολύτως η, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, κατά οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση σε βάση δεδομένων, αναμετάδοση (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη), φωτοανατύπωση, μετάφραση, διασκευή, τροποποίηση, χρήση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του παρόντος ιστότοπου.

 

3. Ψηφιακά βιβλία (e-books)

Τα ψηφιακά βιβλία (e-books) που πωλούνται στον παρόντα ιστότοπο προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και διατίθενται μόνο σε εκπαιδευτικούς και αποκλειστικά για προσωπική χρήση και/ή χρήση στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας και όχι για εμπορική χρήση. Στα πλαίσια της επιτρεπόμενης χρήσης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η εκτύπωση και ανατύπωση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και υπό την τήρηση όλων των εφαρμοστέων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναδημοσίευση, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή, εκμετάλλευση κλπ, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήστης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία οποιασδήποτε φύσεως, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, αστική ή ποινική, προκληθεί στην Εταιρεία και/ή σε οποιονδήποτε τρίτο από την παράνομη χρήση.

 

4. Πολιτική Επιστροφών

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της Πολιτικής Επιστροφών της Εταιρίας. Η Πολιτική Επιστροφών εκτίθεται σε ειδικό σημείο [link] στην ιστοσελίδα μας.

 

5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Α. Math Game / E-HomeWork / E-Books

O Ιστότοπος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα πρόσβασης στην δωρεάν δοκιμαστική λειτουργία των ψηφιακών κουίζ (Math Game), ψηφιακών μαθημάτων (e-HomeWork) και των ψηφιακών βιβλίων (Ε-books) όπου ο χρήστης μπορεί, πριν την αγορά, να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο τμήμα των ανωτέρω υπηρεσιών και να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας τους. Κατόπιν τούτου και δεδομένης της φύσεως των υπηρεσιών αυτών ως υπηρεσιών παροχής on line εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, δεν δίδεται στον χρήστη, κατόπιν της αγοράς αυτών, δικαίωμα υπαναχώρησης. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να ολοκληρώσει την αγορά, καθώς και η αγορά των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει ανεπιφύλακτα την αποδοχή του αναφορικά με το μη παρεχόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης του.

Β. Αγορά Βιβλίων

Για προϊόντα που παραγγέλλονται ψηφιακά αλλά αποστέλλονται αυτούσια (σε έντυπη μορφή), ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την σύμβαση αγοράς εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος αγοράς υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

  • Η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο fax που αναγράφονται στα στοιχεία επικοινωνίας του παρόντος ιστότοπου. Με την παραλαβή της δήλωσης η Εταιρεία θα αποστέλλει στον χρήστη σχετική έγγραφη επιβεβαίωση.
  • Η επιστροφή του προϊόντος από τον χρήστη γίνεται αποδεκτή και χωρίς καμία επιβάρυνση, εφόσον το προϊόν επιστραφεί στην ίδια ακριβώς κατάσταση που παραλήφθηκε (ενδεικτικά: χωρίς σημειώσεις, σκισίματα και γενικότερα ενδείξεις που το καθιστούν μεταχειρισμένο) και ο χρήστης έχει προηγουμένως εξοφλήσει το συνολικό ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος στον χρήστη και την επιστροφή αυτού στην Εταιρεία. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στον χρήστη και επιστροφής από αυτόν στην Εταιρεία επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη.
  • Εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα αγοράς του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος, με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε αρχικώς καταβληθεί το τίμημα από τον χρήστη. Σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου η τράπεζα να ενημερωθεί για την ακύρωση της παραγγελίας αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η τράπεζα θα προβεί στον αντιλογισμό του ποσού στον χρήστη.

 

6. Τροποποίηση/Διακοπή/Αναστολή

Η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε, άνευ προηγούμενης προειδοποίησης, να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών αυτού καθώς και να αναστείλει ή διακόψει την λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.

 

7. Ευθύνη της Εταιρείας

Παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του ιστότοπου, της ακρίβειας και πληρότητας των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ούτε ευθύνεται για την απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια του ιστότοπου και για την απαλλαγή των λειτουργιών αυτού από τυπογραφικά, τεχνικά ή άλλα σφάλματα. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Για τυχόν ζημία οποιασδήποτε φύσεως, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, αστική ή ποινική, που προκληθεί στον χρήστη και σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του ή από την αδυναμία χρήσης, διακοπή, καθυστέρηση λειτουργίας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη η Εταιρεία.

Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία οποιασδήποτε φύσεως, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, αστική ή ποινική, προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων απρόβλεπτων ή εκτός του πεδίου ελέγχου της γεγονότων (ενδεικτικά: βλάβη του δικτύου, πρόβλημα του server κλπ.).

 

8. Προσωπικά Δεδομένα

H Εταιρεία διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων και έχει γνωστοποιήσει την τήρηση αυτού στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται εκούσια από τον χρήστη, διατηρούνται σε αρχείο από την Εταιρεία και απαιτούνται για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα, την αποστολή email στην Εταιρεία, την καταχώρηση της παραγγελίας του, την εξόφληση αυτής και την παράδοση της, για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, για μηχανογραφικούς ή στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης. Ο χρήστης που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά και/ή διαφημιστικά newsletters, πρέπει να το δηλώσει ρητά στην Εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτότητας (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο), διεύθυνσης κατοικίας και αποστολής παραγγελίας, τρόπο πληρωμής της παραγγελίας, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, στοιχεία επικοινωνίας (ενδεικτικά: κινητό και σταθερό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), στοιχεία τιμολόγησης (ενδεικτικά: ΑΦΜ, ΔΟΥ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που έχουν τεθεί ανωτέρω.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα, κατόπιν επικοινωνίας με την [ΕΤΑΙΡΙΑ] (τηλεφωνικά ή με email) να τροποποιήσει, να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει δεδομένα και πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στην ιστοσελίδα, πάντοτε στα πλαίσια των εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Η τήρηση, διαχείριση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών και υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στην εφαρμοστέα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία σε τρίτους, πλην των υπαλλήλων ή στελεχών αυτής στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών, δεν επιτρέπεται εκτός εάν αυτό προβλέπεται στον νόμο ή επιτάσσεται ή επιβάλλεται με βάση δικαστική απόφαση ή από αρμόδιες αρχές.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και/ή η προσκόμιση Προσωπικών Δεδομένων από τον χρήστη ισοδυναμεί με ρητή και πλήρη αποδοχή της παρούσας πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας καθώς και όλων των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

 

9. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ιστότοπου και την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση τους από την Εταιρεία. Η απόρριψη των cookies από τον χρήστη ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών και ηλεκτρονικών συναλλαγών.

 

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι, όπως τυχόν τροποποιηθούν, καθώς και η χρήση του ιστότοπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα Δικαστήρια της Αθήνας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.

Newsletter
Ενημερωθείτε για εκπαιδευτικά θέματα και αποκλειστικές προσφορές!
iScool Plato quote
Δωρεάν μεταφορικά με παραγγελίες άνω των 25€
Καλέστε μας 211 8000 834 για την παραγγελία σας 10:00 - 21:00
Παραγγελίες έως τις 18:00 αποστέλλονται αυθημερόν
info@iscool.gr
Δωρεάν παραλαβή από τα γραφεία μας

Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Iscool και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.