Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
Αναζήτηση
Filters

 
pc

Υπολογιστές και εκπαίδευση

Η σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία έχει πολλαπλά οφέλη για τον μαθητή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, πέρα από το γεγονός πως αποτελεί ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, εξάπτοντας το ενδιαφέρον των μαθητών, προσφέρει μια πληθώρα εργαλείων και οπτικοακουστικών μέσων που, αναμφισβήτητα, συντελούν στην αποδοτικότερη μελέτη του παιδιού και στην ευκολότερη αφομοίωση και κατανόηση της γνώσης.

Άλλωστε, όπως πολλές έρευνες έχουν δείξει, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό κάθε τύπο μαθητή, καθώς υποστηρίζει όλους τους τύπους μάθησης (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός) και το κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα πλέον να μελετάει με τους δικούς του ρυθμούς και σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

Σημαντικό είναι, όμως, και το γεγονός πως αποδεδειγμένα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Μαθητές με διαγνωσμένη δυσλεξία διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό από τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, την τακτική εμφάνιση του κειμένου και τις ποικίλες δραστηριότητες που παρέχει ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Πέρα από τα εκπαιδευτικά οφέλη, σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Η/Υ και στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση) στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης μπορεί να κάνει τον μαθητή πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο, δίνοντάς του τον έλεγχο της διαδικασίας της μάθησης και μειώνοντας την ανάγκη για παρουσία του δασκάλου.

Αναντίρρητα, η προσφορά του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση είναι ανεκτίμητη. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στον χώρο της εκπαίδευσης έχει να προσφέρει άπειρες δυνατότητες. Ευθύνη και στόχος όλων μας είναι να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τα οφέλη που έχει να μας προσφέρει.

Με τις νέες τεχνολογίες και την iScool, εξάπτουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, τους διευκολύνουμε στην κατανόηση και την αφομοίωση των πληροφοριών και κάνουμε τη μελέτη στο σπίτι πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτικότερη!